Maxine Eddus

Jag jobbar som digital designer med inriktning mot UI/UX och branding.

Kontakta mig för mer information så skickar jag gärna över CV och portfolio.